Dolina Nidy

Gips budowlany syntetyczny

ZASTOSOWANIE

Gips budowlany przeznaczony jest do napraw powierzchni ┼Ťcian i sufitów (np. wype┼éniania ubytków, otworów po ko┼ékach itp.) oraz wszelkiego rodzaju prac monta┼╝owych i instalacyjnych (osadzanie puszek, wype┼énianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.). Mo┼╝e by─ç równie┼╝ wykorzystywany do sporz─ůdzania zapraw i prefabrykatów gipsowych.
 

- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
- Deklaracja zgodno┼Ťci
- Karta charakterystyki produktu

WŁAŚCIWOŚCI

Gips budowlany jest spoiwem mineralnym uzyskiwanym w procesie cz─Ö┼Ťciowego odwodnienia dwuwodnego siarczanu wapnia (CaSO2•2H2O) pozyskiwanego z instalacji odsiarczania spalin. Charakteryzuje si─Ö krótkim czasem wi─ůzania. Jest produktem ekologicznym, szybkosprawnym i bardzo ┼éatwym w u┼╝yciu.

PRZYGOTOWANIE POD┼üO┼╗A

Pod┼éo┼╝e powinno by─ç stabilne, oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszcze┼ä mog─ůcych os┼éabi─ç przyczepno┼Ť─ç gipsu. S┼éabo zwi─ůzane fragmenty nale┼╝y odku─ç lub oczy┼Ťci─ç za pomoc─ů szczotki drucianej. Wszystkie elementy stalowe mog─ůce bezpo┼Ťrednio styka─ç si─Ö z zapraw─ů powinny by─ç zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE MASY

Gips budowlany przygotowuje si─Ö do u┼╝ycia poprzez równomierne wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon─ů ilo┼Ťci─ů czystej wody, zalecane proporcje to oko┼éo 0,60 litra wody na 1 kg gipsu. Przygotowany zaczyn wymiesza─ç r─Öcznie lub mechanicznie do momentu uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych sk┼éadników. Masa zachowuje swoje parametry przez oko┼éo 10 minut, nale┼╝y j─ů zu┼╝y─ç w stanie plastycznym. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materia┼éu pojemnik dok┼éadnie oczy┼Ťci─ç z resztek zwi─ůzanej zaprawy, poniewa┼╝ mo┼╝e ona skraca─ç czas wi─ůzania nast─Öpnego zaczynu.

SPOSÓB U┼╗YCIA

W zale┼╝no┼Ťci od rodzaju zastosowania. 

ZU┼╗YCIE

W zale┼╝no┼Ťci od rodzaju zastosowania. 

NARZ─śDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszad┼éem, wiadro z elastycznego tworzywa, narz─Ödzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa). Narz─Ödzia nale┼╝y czy┼Ťci─ç czyst─ů wod─ů, bezpo┼Ťrednio po u┼╝yciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Materia┼é przewozi─ç i przechowywa─ç w szczelnie zamkni─Ötych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chroni─ç przed wilgoci─ů. Okres przydatno┼Ťci do u┼╝ycia wynosi 12 miesi─Öcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Worki papierowe a’ 30 kg
Luzem w cementonaczepach

DANE TECHNICZNE

Proporcje sk┼éadników w zaczynie:
- ok. 0,65 l wody na 1 kg suchej mieszanki
Czas wi─ůzania:
- pocz─ůtek, ok 10 min.
Uziarnienie:
- pozosta┼éo┼Ť─ç na sicie 0,5 mm nie wi─Öcej ni┼╝ 0,0 %
- pozosta┼éo┼Ť─ç na sicie 0,2 mm nie wi─Öcej ni┼╝ 0,5 %
- pozosta┼éo┼Ť─ç na sicie 0,09 mm 0,0-2 %
- pozosta┼éo┼Ť─ç na sicie 0,063 mm 10,0-25,0 %
Wytrzyma┼éo┼Ť─ç na ┼Ťciskanie po 2 h twardnienia:
-
Temperatura podłoża i otoczenia
-
od +5oC do +25oC


- Wyrób spe┼énia wymagania PN-EN 13279-1
- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/70/2009
- Karta charakterystyki produktu dost─Öpna u producenta       
- Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138