Dolina Nidy

Aspekty środowiskowe

Aspekt środowiskowy odnosi się do działalności organizacji, do jej wyrobów lub usług. Oznacza te elementy działalności, wyrobów lub usług, z którymi związane są oddziaływania na środowisko.
„Dolina Nidy” podczas opracowywania systemu zarządzania środowiskowego dokonała identyfikacji aspektów środowiskowych.

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM VI DO ROZPORZĄDZENIA EMAS OKREŚLONO DWA RODZAJE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH:
 • bezpośrednie
 • pośrednie.

BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
są związane z tymi działaniami organizacji, nad którymi sprawuje ona kontrolę zarządczą.

ZIDENTYFIKOWANO BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE POD KĄTEM:
 • zmniejszenie zasobów naturalnych,
 • obciążenie środowiska odpadami,
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
 • zanieczyszczenie powietrza,
 • hałas przenikający do środowiska,
 • zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.

POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
to takie, które mogą powstawać w związku
z działaniami, wyrobami i usługami, którymi nie możemy w pełni zarządzać.Podczas identyfikacji aspektów pośrednich Dolina Nidy przeprowadziła wywiady
z wykonawcami, podwykonawcami i klientami oraz przeanalizowała zużycie materiałów, działalność podwykonawców na terenie organizacji i kryteria eko-znakowania.

ZIDENTYFIKOWANO POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE OBEJMUJĄCE:

 • zagadnienia dotyczące wyrobów (projekt, rozwój, opakowanie, transport, wykorzystanie oraz odzysk/usuwanie odpadów),
 • nowe rynki,
 • struktura oferty wyrobów,
 • efekty działalności środowiskowej oraz praktyki środowiskowe wykonawców, podwykonawców i dostawców.
Dolina Nidy z zgodnie Rozporządzeniem EMAS, Załącznik VI, punkt 6.4. „Znaczenie aspektów” określiła kryteria oceny znaczenia aspektów środowiskowych swoich działań, wyrobów i usług w celu ustalenia, które z nich wywierają znaczący wpływ na środowisko.

USTALAJĄC KRYTERIA OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH WZIĘLIŚMY POD UWAGĘ:
 • informacje o stanie środowiska w celu zidentyfikowania czynności, wyrobów i usług, które wpływają na środowisko,
 • dane dotyczące nakładów materiałów i energii, zrzutów, odpadów i emisji w kategoriach ryzyka,
 • opinie zainteresowanych stron,
 • działania w dziedzinie środowiska, które podlegają regulacji,
 • projektowanie, rozwój, wytwarzanie, dystrybucję, obsługę, użycie, ponowne użycie, recykling i usuwanie wyrobów,
 • działania, które są źródłem najbardziej znaczących kosztów środowiskowych i korzyści dla środowiska.
Oceniając znaczenie wpływów aspektów na środowisko brano pod uwagę nie tylko normalne warunki działalności, ale także warunki istniejące podczas rozruchu i zakończenia eksploatacji oraz warunki nadzwyczajne, które można w rozsądny sposób przewidzieć.
 
 


Aktualnośći

News image

Dolina Nidy sponsorem festiwalu

Koncertem światowej sławy artystów rozpoczął się 20 Międz...

News image

Dolina Nidy dzieciom

Dni Otwarte Doliny Nidy 2014  - Piknik rodzinny pod hasłem ...

News image

Dzień Dziecka

W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, które ...

News image

Deklaracja Środowiskowa dla Doliny Nidy

Dolina Nidy jako pierwszy producent zapraw gipsowych w Polsce op...

News image

XX jubileuszowy Festiwal Krystyny Jamroz

W dniach 27.06.-06.07.2014r. w Busku Zdroju rozpocznie się XX ju...

News image

Chodnik dla najmłodszych

Od wielu lat Dolina Nidy patrzy w stronę tych, którym moż...

News image

Mikołaj w Pacanowie

„Mikołaju, Mikołaju, przybądź do nas już. Spiesz się M...

News image

Skrzydła Biznesu

Skrzydła Biznesu powstały, by nagrodzić postawę przedsiębio...

News image

Defibrylatory w Dolinie Nidy

Podnosząc standardy w dziedzinie ogólnie pojętego bezpiec...

News image

IX Edycja Pińczowskich Zaduszek Jazzowych

Dolina Nidy była jednym ze sponsorów tegorocznej – ...