Dolina Nidy

Aspekty środowiskowe

Aspekt środowiskowy odnosi się do działalności organizacji, do jej wyrobów lub usług. Oznacza te elementy działalności, wyrobów lub usług, z którymi związane są oddziaływania na środowisko.
„Dolina Nidy” podczas opracowywania systemu zarządzania środowiskowego dokonała identyfikacji aspektów środowiskowych.

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM VI DO ROZPORZĄDZENIA EMAS OKREŚLONO DWA RODZAJE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH:
 • bezpośrednie
 • pośrednie.

BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
są związane z tymi działaniami organizacji, nad którymi sprawuje ona kontrolę zarządczą.

ZIDENTYFIKOWANO BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE POD KĄTEM:
 • zmniejszenie zasobów naturalnych,
 • obciążenie środowiska odpadami,
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
 • zanieczyszczenie powietrza,
 • hałas przenikający do środowiska,
 • zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.

POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
to takie, które mogą powstawać w związku
z działaniami, wyrobami i usługami, którymi nie możemy w pełni zarządzać.Podczas identyfikacji aspektów pośrednich Dolina Nidy przeprowadziła wywiady
z wykonawcami, podwykonawcami i klientami oraz przeanalizowała zużycie materiałów, działalność podwykonawców na terenie organizacji i kryteria eko-znakowania.

ZIDENTYFIKOWANO POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE OBEJMUJĄCE:

 • zagadnienia dotyczące wyrobów (projekt, rozwój, opakowanie, transport, wykorzystanie oraz odzysk/usuwanie odpadów),
 • nowe rynki,
 • struktura oferty wyrobów,
 • efekty działalności środowiskowej oraz praktyki środowiskowe wykonawców, podwykonawców i dostawców.
Dolina Nidy z zgodnie Rozporządzeniem EMAS, Załącznik VI, punkt 6.4. „Znaczenie aspektów” określiła kryteria oceny znaczenia aspektów środowiskowych swoich działań, wyrobów i usług w celu ustalenia, które z nich wywierają znaczący wpływ na środowisko.

USTALAJĄC KRYTERIA OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH WZIĘLIŚMY POD UWAGĘ:
 • informacje o stanie środowiska w celu zidentyfikowania czynności, wyrobów i usług, które wpływają na środowisko,
 • dane dotyczące nakładów materiałów i energii, zrzutów, odpadów i emisji w kategoriach ryzyka,
 • opinie zainteresowanych stron,
 • działania w dziedzinie środowiska, które podlegają regulacji,
 • projektowanie, rozwój, wytwarzanie, dystrybucję, obsługę, użycie, ponowne użycie, recykling i usuwanie wyrobów,
 • działania, które są źródłem najbardziej znaczących kosztów środowiskowych i korzyści dla środowiska.
Oceniając znaczenie wpływów aspektów na środowisko brano pod uwagę nie tylko normalne warunki działalności, ale także warunki istniejące podczas rozruchu i zakończenia eksploatacji oraz warunki nadzwyczajne, które można w rozsądny sposób przewidzieć.
 
 


Aktualnośći

News image

Wszyscy jesteśmy kibicami.

Pod takim piłkarskim hasłem, w sobotę 4 czerwca w Dolinie N...

News image

Dolina Nidy z całą Polską czyta dzieciom

To był wspaniały majowy weekend dla uczni&oacut...

News image

Wyróżnienie EMAS

Specjalne wyróżnienie EMAS od Komisji Europejskiej...

News image

Ekoodpowiedzialni

Wyróżnienie „Ekoodpowiedzialni w biznesie&rd...

News image

Zaduszki Jazzowe 2014

Dolina Nidy mianowana była Złotym Sponsorem tegorocznej X e...

News image

Gruzja znana i nieznana z Doliną Nidy

W dniach  29 sierpnia do 5 września Dolina Nidy zorganizowa...

News image

Ballady Europy – 2014

Poprzednie edycje festiwalu „Ballady Europy” od...

News image

Dolina Nidy sponsorem festiwalu

Koncertem światowej sławy artystów rozpoczął się 20 Międz...

News image

Dolina Nidy dzieciom

Dni Otwarte Doliny Nidy 2014  - Piknik rodzinny pod hasłem ...

News image

Dzień Dziecka

W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, które ...